Meetonline.fi-etätyöpalvelu

On paljon työtä, jota ei ole kustannustehokkaasti järkevä tehdä itse, vaan asiantuntijan on kannattavampaa keskittyä omaa erityisosaamistaan vaativaan työhön.

Meetonline.fi-palvelun etätyöntekijän erityisosaaminen on juuri näiden varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolella olevien mutta välttämättömien tehtävien tekeminen. Ammattilaisemme hoitavat puolestanne esimerkiksi

- myyntitapaamisten sopimisia,
- myyntitehtäviä,
- toimiston rutiinitehtäviä,
- vaativampiakin assistentin tehtäviä ja
- ostotehtäviä.

Olemme huomanneet, että on olemassa suuri hyvin kouluttautuneiden ja motivoituneiden työntekijöiden reservi, jolla on esim. liikuntarajoite, joka ei lainkaan vaikuta työkykyyn, mutta vaikeuttaa työllistymistä.

Työllistämispolitiikkamme on tarjota näille osaaville ammattilaisille heidän koulutuksensa mukaista työtä. Tämä on yksi voimavaroistamme.

On hienoa, että voimme toimia yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaisesti, mutta vielä hienompaa on toteennäyttää toimintamme tehokkuus asiakkaillemme.

Meetonline.fi-etäbuukkaaja

Myyjänne on ammattilainen, joka vie kaupat loppuun asti ja on omimmillaan toimiessaan asiakkaan kanssa myyntitilaisuudessa. Maailma on muuttunut ja usein myyntitapaamiset, kuten muutkin tapaamiset, pidetään etäpalavereina. Tapaamisen sopiminen, on se sitten etänä tai kasvotusten, on usein ammattimyyjälle vaikea ja aikaavievä tehtävä, joka vie osan tehokkaasta myyntiajasta. Meetonline.fi-etäbuukkaajat ovat ammattilaisia sopimaan tapaamisia, jotka voidaan sopia suoraan myyjän ja asiakkaan kalenteriin, ja näin ollen myyjän tehtävä on vain ottaa yhteyttä etänä ja myydä.Lue lisää

Meetonline.fi-etäassistenttipalvelu

Vievätkö toimistorutiinit liikaa aikaa ja energiaa? Usein kokousten, tapahtumien, matkojen, messujen tai muiden asioiden järjestely on työlästä ja vie aikaa muilta varsinaisilta tehtäviltä. Etäassistenttipalvelu on räätälöity palvelu yritykselle, jossa silloin tällöin tulee tarve assistentille, mutta tarvetta ei ole niin paljoa, että siihen kannattaisi palkata oma työntekijä.

Meetonline.fi-etäassistentti on kielitaitoinen ammattilainen, jolle voitte huoletta ulkoistaa teille tärkeitä, mutta ydinliiketoiminnan ulkopuolisia tehtäviä. Etäassistentti on edullinen ja laadukas vaihtoehto assistenttityön tekemiseen.

Meetonline.fi-myyntipalvelu

Onko teillä kädet täynnä työtä, eikä lisämyyntiin tunnu löytyvän aikaa? Meetonline.fi-myyntipalvelu vastaa tähän haasteeseen.

”Myynti on meidän juttu.” ”We love myynti.” ”Ilman myyntiä ei ole yritystoimintaa.” ”Kauppa se on, joka kannattaa.” Sanontoja on monia, mutta Meetonline.fi:n henkilöstöllä on laaja kokemus tuloksekkaasta myyntityöstä usealla eri toimialalla. Toimintamme painottuu ajan hengen mukaisesti etämyyntiin, ja myyntiesittelyjä voimme tehdä verkon välitykselläkin. Meetonline.fi-etämyyjää voi hyödyntää myös myyntikampanjan lisävoimana: etämyyjä on myyjienne ”lisäkäsi” silloin, kun ylimääräistä myyntivoimaa tarvitaan.

Meetonline.fi-ostajapalvelu

Yrityksen kannattavuuden kannalta ostotoiminnot ja asianmukainen kilpailutus on tärkeä, mutta usein pienelle huomiolle jäävä osa. Meetonline.fi-etäostaja on ostotoimintojen ammattilainen, joka tuottaa yrityksen sijoittaman panoksen monin verroin takaisin. Etäostaja etsii parhaimmat hankintakanavat ja tekee sovitunmukaiset kilpailutukset. Myös pienissä hankinnoissa kannattaa käyttää etäostajapalvelua silloin, kun kyseinen hankinta on toistuva. Yleensä etäostajapalvelun käyttö tuo yritykselle palveluun sijoitetun rahan moninkertaisena takaisin vuositasolla.Lue lisää

Meetonline.fi-robottipuhelinpalvelu

Robotin käyttäminen myynnin tukena herättää tunteita siitä, onko robotti kylmä tapa olla yhteydessä asiakkaaseen. On ja ei. Meetonline.fi-robotti toimii hienotunteisesti. Se puhuu teidän asiaanne halutessanne teidän omalla äänellänne. Robotti voi myös halutessanne esittäytyä Meetonline.fi-palvelun palvelurobotiksi, joka pyytää lupaa buukkaajamme yhteydenottoon. Tällöin vastaanottajalle välittyy tieto teistä vasta silloin, kun hän todella haluaa kuulla teistä. Joka tapauksessa vastaajalle tehdään aina selväksi, että kyseessä on robotti ja asiakas voi halutessaan lopettaa puhelun, mikäli aika ei ole sopiva tai asia ei ole kiinnostava. Toisin kuin ihminen, robotti ei siitä loukkaannu, vaan jatkaa samalla innolla kontaktointiaan.
Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Meetonline.fi-tarina

Veljekset Jyri ja Tero Peltoniemi ovat aina suhtautuneet avoimesti uusiin mahdollisuuksiin, ja niiden myötä heille on kertynyt monenlaista kokemusta ja yhteistyöverkostoa. Perusajatus on aina ollut se, että työnteon on oltava mielenkiintoista, tehokasta ja sopivan haastavaa samalla pitäen mielessä, että liiketoiminta ei voi olla kannattavaa, jos siitä ei ole hyötyä asiakkaalle.

Kevät 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen ajanjakso. Tapa tehdä töitä muuttui, kun työntekotapa siirtyi etätyöksi ja esimerkiksi myyjät eivät tavanneet asiakkaitaan. Muutokseen oli mukauduttava, ja siitä lähti kipinä Meetonline.fi-palvelulle.

Ajatuksena oli tarjota yrityksille palvelu, jonka avulla yritys voi toimia tehokkaasti myös etänä. Voimme sopia muille tapaamiset ja tarvittaessa myydäkin, ja tehdä tämän kaiken etänä. Voimme myös tarjota assistenttipalvelua ja apua ostotoimintoihin: perustamme siis etäpalvelutoimiston.

Tämä ei onnistu kahden henkilön voimin, vaan toteutukseen tarvitaan apua. Mistä löytyisi ammattitaitoista ja koulutettua henkilöstöä toteuttamaan visiota? Kokemuksemme perusteella vastaus löytyi helposti: työllistämme liikuntarajoitteisia, kouluja käyneitä ihmisiä, joiden on ennakkoluulojen vuoksi vaikea työllistyä. Näin meillä on parhaat työntekijät, ja samalla voidaan tehdä yhteiskunnallistakin hyvää. Tehdään tästä firmasta yhteiskunnallinen yritys!

Tämä on Meetonline.fi